Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘تخریب تندیس ها’

حتما در اخبار خوانده اید،خبر تخریب و «سرقت» تندیس‌های مشاهیر کشور را. همانطور که همه میدانیم سرقت چنین تندیس‌هایی‌ کار بسیار دشواری بوده و مسلما در عرض چند دقیقه و توسط چند سارق ساده قابل انجام نیست. این موضوع را حتا شهردار منطقه هم تائید نموده است. حال سوال این است که این کار توسط چه کسانی‌ و با چه هدفی‌ انجام شده است؟ در مورد اول می‌توان با قاطعیت گفت که این کار بدون دخالت و تائید دولتیان امکان پذیر نیست و قطعاً عواملی از دولت در آان دست داشته اند. اما چرا؟ اولین و فوری‌ترین پاسخ مسائل اقتصادی و ارزش مالی‌ این تندیس‌ها است. اما به چند دلیل من با این فرضیه مشکل دارم. اولا دولتی که میلیاردها پول نفت را بدون هیچ حساب و کتابی‌ در اختیار دارد و بین طرفدارانش تقسیم می‌کند چه نیازی به این پولها دارد؟ ثانیا این تندیس‌ها از انواع اثر تاریخی قابل سرقت (نظیر آثار تخت جمشید) نیستند که امکان قاچاق یا فروش بین‌المللی داشته باشند.پس دلیل اقتصادی برای این رسوایی کمتر مطرح است.

اما به نظر نگارنده آنچه انگیزه این اقدام سخییف بوده است، انگیزه‌های ایدئولوژیک است! همانطور که می‌دانید در فقه اسلامی هر گونه مجسمه سازی از آنجا که تداعی کننده خلق انسان است از نظر علمای اسلامی شرک محسوب میشود و به شدت نهی شده است. حتما به خاطر دارید که طالبان در افغانستان به خاطر همین موضوع چه بلایی‌ بر سر مجسمه بودا آوردند.احمدی نژاد و فرقه مصباحیه به شدت به این قرائت واپسگرا از دین پایبند بوده و آن را در تمام شئون دولت نشان داده اند.به نظر می‌رسد این شاهکار جدید هم طرحی از همان «اتاق فکر مصباحیون » باشد که اینبار آثار فرهنگی‌ این مرز و بوم را نشان رفته است.

از پروردگار مهربان می‌خواهیم میهنمان را از شر اسیبهای بیشتر این فرقه حفظ فرماید.

Advertisements

Read Full Post »